“Życie ciała to życie emocji, głowa je jedynie rejestruje”

Ciało pozwala nam żyć. Odbiera sygnały z zewnątrz, odczuwa je i oddaje reakcje.
To co mu dajemy wpływa na jakość naszego życia.
Nasze podejście do życia często bywa odzwierciedleniem tego, w jakim stanie jest nasze ciało.

W terapii czaszkowo-krzyżowej koncentruję się na warstwie fizycznej i psychicznej (emocjonalnej).
Długotrwałe napięcia w ciele (napięta powięź, napięte mięśnie) wynikają z emocji zatrzymanych w ciele. Rozluźniając je wracamy ciałem do wydarzeń, które przeżyliśmy i które miały na nas wpływ. Wypuszczamy je z ciała i z umysłu, tak by pozostało doświadczenie, bez nadmiernych emocji.
Emocje towarzyszące wydarzeniom zapisują się w naszym ciele, gdy niewystraczająco okażemy je sobie lub światu. Okazanie emocji nie dotyczy siły czy ekspresji lecz ich akceptacji.

Terapia czaszkowo-krzyżowa (sakralno-kranialna) to bardzo delikatna praca bazująca na badaniu tkanki łącznej (skóry, powięzi), przepływu płynu mózgowo-rdzeniowego i delikatnych ruchach kości. Terapeuta bada stan obecny w ciele klienta i reguluje zauważone nieprawidłowości. Dotyk wykorzystywany w trakcie terapii jest tak delikatny, że często nazywany dotykiem motyla.

Kiedy pomaga terapia czaszkowo – krzyżowa?

– przy nerwowym i stresującym trybie życia – daje bardzo głęboki relaks i niweluje skutki długotrwałego stresu;
– przy bólach głowy (w tym migrenach) – zmniejsza częstotliwość występowania lub całkowicie niweluje powracające bóle głowy, w tym migreny;
– przy braku miesiączki spowodowanym stanem emocjonalnym i/lub napięciami;
przy długotrwałych napięciach w ciele;
– dla osób, które przeżyły traumę zarówno fizyczną jak i psychiczną.

Efekty terapii czaszkowo-krzyżowej

Rozluźnienie długotrwałych napięć w ciele, co skutkuje:

– lepszym samopoczuciem
– lepszym przepływem wszystkich płynów w ciele, a co za tym idzie lepszą gospodarką substancjami w ciele
– zmniejszeniem lub całkowitym ustąpieniem bólów wynikających z napięć ciała

Ile trwa terapia czaszkowo-krzyżowa?

Zabieg trwa 45-60 minut.

W odosobnionych przypadkach zabieg jest przedłużamy, jeżeli wymaga tego stan klienta.

Jaka jest minimalna/maksymalna liczba zabiegów?

Ilość spotkań uzależniona jest od przyczyny zgłoszenia się na terapię i jest kwestią indywidualną uzgadnianą z każdym klientem.
W większości przypadków kilka spotkań pozwala na likwidację przyczyny problemu.

Cena

W serii: 140 zł za spotkanie – 5 spotkań lub więcej
Jedno spotkanie: 150 zł